Monday, August 29, 2011

Daughter's First Declamation Piece: "Sa Aking Mga Kababata"

getting ready

My daughter took part in their school's "Masining na Pagbigkas ng Tula." Four students in each grade level where selected by their teachers to participate for this Buwan ng Wika activity.

Skylah declaimed the poem "Sa Aking Mga Kababata," which was written by our national hero Dr. Jose Rizal.

"Sa Aking Mga Kababata"
Kapagka ang baya’y sadyang umiibig
Sa kanyang salitang kaloob ng langit,
Sanglang kalayaan nasa ring masapit
Katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan
Sa bayan, sa nayo’t mga kaharian,
At ang isang tao’y katulad, kabagay
Ng alin mang likha noong kalayaan.

Ang hindi magmahal sa kanyang salita
Mahigit sa hayop at malansang isda,
Kaya ang marapat pagyamaning kusa
Na tulad sa inang tunay na nagpala.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin
Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,
Sapagka’t ang Poong maalam tumingin
Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati’y huwad din sa iba
Na may alfabeto at sariling letra,
Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa
Ang lunday sa lawa noong dakong una.

My daughter practice at home without putting in her mind that it is a competition. I could feel her nervousness and excitement.

Well, being nervous before a competition is really normal. Standing there on stage, with hundreds of people watching and eyes glued on you can really be a nerve-wracking experience.

We're proud that she was able to recite her piece well on stage.She did not win, but she realizes that this is something that she can be good at.

For us, it's not just about winning, but it is a good experience that develops her skills and confidence.

Happily accepting and proud of the certificate she received on their Buwan ng Wika's final day.

proud of her certificate

3 comments:

anney said...

Ok lang na di manalo ang mahalaga naipakita nya sa audience na kaya nya mag declaim.

Chris said...

a very talented daughter! :D

Unknown said...

Wow ang galing naman. She's pretty smart.

Post a Comment